Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Europese brilduiker
 Latijnse naam: Bucephala clangula

Beschrijving:

Deze zwart-wit getekende eend behoort tot de duikeenden en komt voor in Europa en Noord-Amerika. Het zijn typische duikeenden, dit zie je perfect aan hun ver uit elkaar geplaatste poten waardoor de eend zich beter in het water voortbeweegt dan op het land.

Brilduikers zijn vrij rustig en kunnen ook vrij tam worden, waardoor het een aangename eend is in een gemengde collectie


Voortplanting:

De vogels zijn geslachtsrijp na ongeveer 2 jaar, (mannetjes zijn dan ook pas volledig op kleur). Het paringsritueel van de brilduikers is een zeer complexe dans en je moet er zeker even tijd voor uittrekken om het goed te observeren.

Tijdens de broedperiode kunnen birlduikers wel wat agressief uit de hoek komen en de vijver voor zich opeisen, de agressiviteit uit zich vooral naar andere duikeenden of zwart-wit gekleurde eenden. Naar de andere eenden is het vrij beperkt naar mijn ervaring. 

Het zijn holenbroeders die graag langs de kant van de vijver nestelen. Broedtijd is ongeveer 30 dagen.Leewieken: na 1 of twee dagen
Ringmaat: 10 mm


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.