Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Europese slobeend
Latijnse naam: anas clypeata

De Europse slobeend is zowel te vinden in Europa als Noord-Amerika, Azië en Afrika (noordelijke delen).

Slobeenden behoren tot de groep van grondeleenden en vertonen een eclipskleed. Tijdens de zomermaanden ziet de man er uit zoals het vrouwtje, doch blijft herkenbaar aan zijn gele oogkleur.

Slobeenden zijn vrij makkelijk te houden en vergen geen speciale verzorging. Doordat het inheemse europese eenden zijn, zijn ze ook in de winter makkelijk te houden.

Tijdens de paarperiode in het voorjaar durven de mannetjes wel eens licht agressief uit de hoek komen en mogelijke concurrenten wegjagen.


Leggen tijdens het voorjaar in mei-juni.


Ringmaat : 10 mm
HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.