Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Kweken
Ziektes
Agapornis Canus
Agapornis Fischeri
Agapornis Lilianae
Agapornis Nigrigenis
Agapornis Personatus
Agapornis Pullarius
Agapornis Roseicollis
Agapornis Taranta
Tentoonstelling/exhibition
Agapornis Roseicollis

1. Beschrijving = perzikkopdwergpapegaai (deze behoort momenteel niet tot mijn collectie)

De roseicollis werd reeds in 1793 ontdekt en komt in het wild voor in het zuidwesten van Afrika. De roseicollis is ongeveer een 15 cm groot en is overwegend groen. Het masker is op het voorhoofd donkerrood van kleur, geleidelijk overgaand tot dieproze onder de snavel. De stuit is blauw. De snavel is hoornkleurig, de poten grijs en de nagels zijn donkergrijs tot zwart.

De roseicollis is verreweg de meest gehouden agapornis en de soort die het makkelijst tot broeden over gaat in gevangenschap. Het is ook de soort waarvan momenteel de meeste mutaties te vinden zijn.


Agapornis roseicollis - www.hobbykweker.be  wildkleur                       agapornis roseicollis - www.hobbykweker.be  Blauw2. Huisvesting :

Kweekkooi of volière kunnen beiden. Als je echter specifieke kleurslagen  wil kweken dien je ze wel per koppel te houden. Het waren ooit mijn eerste agaporniden en ik hield ze in een kleine volière met 3 koppels samen.
Als je meerdere koppels samen houdt, zorg er dan wel voor dat er minimum 2 tot 3 nestbakken meer zijn dan kweekkoppels. Ideaal is zelfs het dubbel aantal kweekbakken dan koppels. Zorg er ook voor dat ze ongeveer op gelijke  hoogte hangen, want de blokken die het hoogst hangen zijn het meest gewild en daar durven ze wel eens voor vechten.

Weet dat roseicollis enorme "slopers" zijn, en alle kweekbakken of volières van hout moeten er vroeg of laat aan geloven.

Het zijn ook de luidruchtigste van allemaal. Hou daar rekening mee als je moeilijke buren hebt.

3.  Kweken :

In het wild  leven ze in groepen van 20 à 30 vogels. Broeden  doen ze daar in weversnesten, maar ze zijn niet kieskeuring, boomholtes, nissen in gebouwen, alles is goed. Speciaal bij de roseicollis is dat de poppen het nestmateriaal tussen de staartveren stoppen en op die manier naar het nest brengen. Wilgentakken zijn ook hier het ideale nestmateriaal.

Eenmaal het nest compleet worden er 4 tot 6 eieren  gelegd. Meestal begint de pop te broeden na het tweede of derde ei, broedtijd 21 dagen. 
 
Bij roseicollis is het geslacht niet uiterlijk te zien, meestal wordt de bekkentest toegepast, maar dit kan enkel bij kweekrijpe vogels. Bij een pop kan je  bijna je vinger tussen de staartbeentjes leggen, bij een man zijn dit twee scherpe beentjes naast elkaar.

Ideaal is echter verschillende vogels bij elkaar stoppen in de volière en dan hang je één nestblok omhoog, het meest dominante  koppel zal snel zijn intrek nemen in dit blok en dan ben je zeker dat je een  koppel hebt.

Roseicollis jongen zijn nadat ze uitgevlogen zijn nog een tijd heel makkelijk te herkennen aan hun donkere bovensnavel.

agapornis roseicolis - www.hobbykweker.be

Ringmaat : 4.5 mm.


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.