Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Kweken
Ziektes
Agapornis Canus
Agapornis Fischeri
Agapornis Lilianae
Agapornis Nigrigenis
Agapornis Personatus
Agapornis Pullarius
Agapornis Roseicollis
Agapornis Taranta
Tentoonstelling/exhibition
Agapornis Lilianae

(Deze soort zit momenteel niet in mijn collectie)

1. Beschrijving :

In het wild komen ze voor  in Zuid-Tanzania, Noord-Zimbabwe en Oost-Zambia, waar ze in zeer grote groepen samenklitten van soms meer dan 100 exemplaren.

A. Lilianae - www.hobbykweker.be     Agapornis lilianae      www.hobbykweker.be    Agapornis fischeri

Info BVA :
Een beginner zou de fisheri met de lilianae wel eens kunnen verwarren, maar de lilianae is veel fijner gebouwd en heeft een lichtere kleur.
De lilianae is ongeveer 12,5 cm groot. Het masker is oranjerood overgaand naar iets lichter op de bef. Het masker gaat op het achterhoofd over in olijfgeel, verder in groen. De algemene lichaamskleur is groen; de snavel koraalrood overgaand naar de basis in hoornkleurig met een iets blauwachtige schijn. De ogen zijn lichtbruin met meestal een lichte iris en rond de ogen een witte oogring. De poten grijs, de nagels donker. De lilianae heeft een fiere houding die veel fijner is dan de Personatus of Fischeri.


Het is misschien niet altijd even gemakkelijk om een goede lilianae te herkennen, maar hier toch enkele herkenningspunten:

De lilianae heeft net als de nigrigenis een typisch postuur: ze zijn kleiner dan de meeste Agaporniden en vertonen meestal een weinig inval in de hals. lilianae die even groot zijn als Fischeri of Personatus zijn gegarandeerd bastaards. Ik weet nu ook wel dat de meeste vogels na verschillende generaties in gevangenschap groter worden, maar als je weet dat de lilianae in de wildbaan al een goeie centimeter kleiner is en fijner van lichaamsbouw dan de Fischeri of Personatus, dan kan je begrijpen dat de lilianae altijd kleiner blijft.

Waar we verder ook nog moeten op letten is de stuit, deze moet groen zijn. Blauwe aanslag duidt hier terug op rasonzuiverheid.

Jonge vogels vertonen soms wat donkere aanslag op de wangen. Dit verdwijnt vanzelf na enkele maanden. 


2. Voeding :

Goede agapornidenmengeling, aangevuld met fruit en opfokvoer en regelmatig wilgentakken.

3. Kweken :

Is normaal niet echt een probleem, vrij betrouwbare broeders die vrij snel tot kweken overgaan. In het verleden werden ze nogal beschreven als moeilijk door te rui te krijgen, maar dit behoort wel tot het verleden. Bij de meeste kwekers geeft dit nu niet veel problemen meer. 
 De pop vervoert het nestmateriaal in haar snavel. Van het nestmateriaal wordt in de nestholte een komvormig nest met een nauwe toegangsopening gebouwd. Als nestmateriaal geef ik meestal verse wilgetakken, maar ik heb de indruk dat de lilianae eerder drogere materialen verkiest zoals stro en hooi. 

 Net zoals de nigrigenis kan je de lilanae normaal ook zonder problemen in kolonie kweken, als je voor tentoonstellingsvogels gaat kun je ze natuurlijk beter per koppel samenhouden zodat je zeker bent wie de vader is van welk jong.


 Agapornis lilianae - www.hobbykweker.be


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.