Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Krooneend

Latijnse naam : Netta rufina

(Deze soort behoort momenteel niet tot mijn collectie)

Krooneend - www.hobbykweker.be        Krooneend man - www.hobbykweker.be

De Krooneend is een inheemse eend, alhoewel hij in België vrij weinig te zien is, hij wordt wel veelvuldiger aangetroffen in nederland. De krooneend is een duikeend en daarom is het wel belangrijk over een degelijke vijver te beschikken. Alhoewel ze wel vrij veel op het land te zien zijn, lopen ze soms wat onhandig en voelen ze zich pas echt goed in het water.

De man is een markante verschijning met zijn roodachtige "kroon" en felrode snavel. In de zomer zien man en vrouw er gelijkaardig uit.


Het zijn geen  moeilijke eenden en niet altijd kieskeurig in broedgelegenheid, zowel in nestbakken als onder de struiken wordt gebroed (maar dan wel goed verscholen).
Een legsel bestaat uit een tiental eiereen en er wordt ongeveer 28 dagen gebroed. Jongen zijn meestal makkelijk op te kweken en niet extreem koudegevoelig, wel aandacht bij vroege jongen tijdens hevige regen en wind voor onderkoeling.

Leewieken : na 1 of 2 dagen
Ringen : na een kleine 3 weken met een 11 mm ring.


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.