Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Kaneeltaling

Latijnse naam : anas cyanoptera

(Deze behoren momenteel niet tot de collectie)

Afkomstig uit Noord en Midden-Amerika.

Kaneeltaling - www.hobbykweker.be

Kaneeltalingen zijn iets forser dan de meeste andere talingsoorten. Man en vrouw zien er in het broedseizoen volledig verschillend uit, maar in eclipskleed is hij vrij gelijkaardig aan het vrouwtje, maar hij blijft een rode schijn behouden.

Het zijn vrij makkelijk te houden eenden, alhoewel de man iets agressiever wordt in het broedseizoen en zijn vrouwtje hardnekkig zal verdedigen. Ze kweken zowel in nestkasten als op de grond en leggen meestal 6 tot 10 eieren die gedurende 25 dagen worden uitgebroed.

Als de jongen uitkomen is het aan te raden ze samen met de ouders (of alleen) in een beschermd perk te zetten met warmtelamp, ze zijn immers zeer koudegevoelig in het begin.

Leewieken : na 1 of 2 dagen
Ringen : na een tweetal weken met een 8 mm ring


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.