Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Gele fluiteend

Latijnse naam : Dendrocygna bicolor

(Deze behoort momenteel niet tot mijn collectie)

Heeft een vrij groot verspreidingsgebied, nl. Zuid-amerika, Afrika, India. Er is geen verschil tussen man en vrouw.


Gele fluiteend - www.hobbykweker.be


De Gele fluiteend is iets forser en robuuster gebouwd dan de witwang of roodbekfluiteend, voor de rest zijn ze van gedrag vrij gelijkaardig. Ze kunnen normaal zonder problemen in een gemeeenschappelijk perk gehouden worden, maar zijn soms vrij bazig. Zeker in het broedseizoen durven ze wat agressief uit de hoek te komen soms.

Zoals hun naam het zegt, zijn het echt fluiteenden en kunnen ze heel lawaaierig zijn.

Kweken meestal pas op tweejarige leeftijd en ze broeden zowel in broedhuisjes als onder struiken of tussen planten. Ik heb ze al weten kweken in broedhuisjes zoals bij mandarijnden, in holen onder de grond of achter een plank tegen de muur.
Broedtijd is ongeveer 28 dagen, en een nest bestaat meestal uit een tiental eireren. Net zoals bij de andere boomeenden zijn deze ronder dan bij de meeste andere eendesoorten.
Als ze jongen hebben is het aangeraden ze in een beschut perk onder te brengen, want ze zijn nogal koudegevoelig in het begin. De ouders zorgen er echter zeer goed voor, maar bij hevige wind en regen vallen er nogal eens slachtoffers.

Ook de volwassen vogels zijn vrij  koudegevoelig, zeker als er veel sneeuw en ijs blijft liggen : opgepast voor bevroren tenen.


Leewieken : na 1 of 2 dagen
Ringen : na ongeveer 3 weken, met een 12 mm ring.


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.