Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Bergeend

Latijnse naam : Tadorna tadorna

(Deze soort behoort momenteel niet tot mijn collectie)

De bergeend komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika, maar is ook bij ons vrij inheems nu. Je kunt ze vooral in de West-Vlaamse kustgebieden zijen en in bepaalde gebieden rond de Schelde.

Bergeenden - www.hobbykweker.be


Er is geen eclipskleed, ze zien er allebei hetzelfde uit. De man is wel iets forser en krijgt in het broedseizoen wel een felrode knobbel boven zijn snavel.

Het zijn zeer sterke eenden, die vrij makkelijk te houden zijn en ook makkelijk te kweken indien je ze apart houdt of in een groot perk met nog enkele andere sterkere eenden (maar geen andere casarca's). In het broedseizoen worden ze immers vrij agressief en gaan ze hun broedplaats zeer sterk verdedigen tegen alle andere eenden en zelfs hun verzorger.

Kweken doen ze in een hol in de grond, het zijn niet zoals de meeste andere holenbroeders eenden die in een nestkast op hoogte gaan broeden, maar eerder een ingegraven ton met inloopbuis verkiezen. In de natuur broeden ze dan ook dikwijls in verlaten konijnenholen.

Een nest bestaat uit 6 tot 10 eieren met een broedtijd van ongeveer 30 dagen. Jongen zijn vrij sterk en makkelijk groot te brengen ook via natuurkweek. De ouders verdedigen hun kroost immers vrij fel.


Leewieken : na 1 of 2 dagen
Ringen : na ongeveer 2 weken met een 12 mm ring.


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.