Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Carolina eend

Latijnse naam : Aix Sponsa

Carolina eend - www.hobbykweker.be   Wildkleur carolina eenden


De Carolina eend is origineel afkomstig uit Noord-Amerika. Van september tot juni draagt de man zijn prachtkleed en is hij heel verschillend van het vrouwtje, in de zomermaanden zien ze er beide ongeveer hetzelfde uit, maar aan de bek is het verschil nog zeer goed te zien. Zelf heb ik in de collectie Zilver en witte carolina-eenden, daarnaast bestaan ze nog in blond.
 

  Witte Carolina eend man


Carolina eenden zijn vrij rustige eenden en gemakkelijk te houden in een eendentuin samen met andere eenden. Vanaf de leeftijd van één jaar zijn ze geslachtsrijp, eieren leggen doen ze in een nestkast met een laddertje net zoals de andere holenbroeders (mandarijneend, marmertaling, manengans,...)
Kweken gaat meestal vrij makkelijk bij de wildkleuren, maar wordt al moeilijker voor de witte mutatie.

Opgepast als er ongepaarde mannetjes van andere soorten in het perk lopen, carolina eenden willen nogal eens kruisen met mandarijnen, versicolors enz. Zelf had ik in 2012 een volledige nest carolina x versicolor...

Een nest bestaat meestal uit een 8 tot 12 eieren, broedduur ongeveer 30 dagen. Als de kuikens uitkomen zet je ze best ofwel apart ofwel samen met de moeder in een apart perk dat je wat bij verwarmd, zeker witte carolina-kuikens zijn heel gevoelig, zowel gevoelig voor koude en vocht als voor stressserende situaties. Na een 8-tal weken zijn ze volledig bevederd.
 

Leewieken : na 2 tot 3 dagen.

Ringen : na een 15-tal dagen met een 9 mm ring.


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.