Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Anatomie
Huisvesting
Verzorging
Voeding
Kweken
Opkweek jongen
Wetgeving
Griekse Landschildpad
Moorse landschildpad
Gladrandklepschildpad
Carolina doosschildpad
Luipaardschildpad
Sporenschildpad
Kweken

Als je wil kweken met je schildpadden, dien je er in de eerste plaats voor te zorgen dat de dieren in perfecte gezondheid zijn, op de juiste manier gehuisvest en gevarieerd gevoed worden. Juiste voeding is ook van belang bij het uitkomen der jongen, het uitkomstpercentage wordt mede beïnvloed door wat de volwassen dieren eten.

Legtijd situeert zich tussen april en eind juni. Indien we een warm voorjaar hebben , starten sommige vrouwtjes al in april. Eénmaal de dagen terug binnen inkorten (begin juli) is de legtijd meestal over. Het zijn (naar mijn ervaringen) uitzonderingen die nog na half juli leggen.

Als het vrouwtje klaar is om te leggen , is dit meestal duidelijk te zien aan haar gedrag. Ze loopt vrij zenuwachtig rond, heeft de neiging om uit te breken en snuift veelvuldig aan de grond om te kijken of grondtemperatuur en grondsamenstelling goed genoeg zijn om te leggen.

In gevangenschap komt het voor dat een vrouwtje drie legsels per jaar produceert, variërend van een tot tien eieren. Het legsel komt in een laarsvormig nestkuiltje te liggen wat keurig door de moeder gegraven is. Soms graaft ze meerdere `proefkuilen' wat dagen kan duren. Sommige vrouwtjes zijn terwijl ze aan het leggen zijn precies in een soort "trance" en niets kan hen storen, andere stoppen van de minste storing met het graven van hun kuil.Zolang men zijn dieren niet door en door kent, best heel voorzichtig zijn.

In de serre maak ik meestal een legheuvel in het voorjaar (mengeling van zand, zavel en potgrond), mijn ervaring is dat de vrouwtjes graag langs de rand van zo een heuvel hun nest graven .

Nat het leggen dienen de eitjes opgegraven en heel voorzichtig overgebracht naar de broedkast, terwijl men ze liefst teruglegt op dezelfde manier ze in het nest lagen. Eénmaal in de broedkast ongestoord laten liggen en nooit keren.
Ik gebruik als substraat altijd vermiculite dat ik kletsnat maak en nadien goed "uitwring" tot er geen water meer uitloopt. Hierin worden de eieren half begraven.

eierleggende vrouwtjes - www.hobbykweker.be - Steven Raes

Eierleggende vrouwtjes

 Afhankelijk van de temperatuur waarbij de eieren uitgebroed worden, zullen er vrouwtjes- of mannetjesschildpadden geboren worden. Uit mijn praktijkervaringen weet ik dat indien we de temperatuur in de broedkast boven de 30 graden houden onstaan er voor 80% vrouwtjes, bij een broedtemperatuur tussen de 28 en 30 graden meestal een mix van vrouwtjes en mannetjes en lagere dan 28 graden voor 80% mannetjes. Bepaalde grenzen dienen wel in acht genomen: niet onder de vijfentwintig graden Celsius en niet boven de drieëndertig. In de natuur zou de broedtijd rond de 100 dagen bedragen.
Luchtvochtigheidsgraad : 70 à 80 %

              Jongen landschildpad - www.hobbykweker.be - Steven Raes Uitkomende jongen


Bij het uitbroeden van de eieren in een broedmachine zal de broedduur bij eenendertig graden Celsius ongeveer zestig dagen zijn.

Het zal u duidelijk zijn dat we best zoveel mogelijk vrouwtjes kweken, omdat er een overschot aan mannetjes dreigt terwijl we slechts één mannetje nodig hebben op vier tot vijf vrouwtjes.

Als broedmachine maak ik gebruik van de traditionele vlakbroeder die ook voor pluimvee gebruikt wordt, met dien verstande dat de temperatuur laag genoeg kan. Verschillende merken beperken zich immers tot een schommeling van temperaturen tussen de 35 en 40 graden.

Natuurbroed :

Al verschillende jaren na mekaar is het voorgevallen dat ik eens een nestje eieren mis en dat er enkele jongen uitkomen in de serre. Ik moet echter zeggen dat deze jongen steeds veel zwakker zijn en ik er nog niet in geslaagd ben deze groot te brengen, dit terwijl jongen uit de broedkast voor 99,9% perfect opgroeien.

Ook dit jaar heb ik recentelijk een jong diertje gevonden in de serre (31 oktober 2009). Dit wil zeggen dat de eitjes in de serre er veel langer over doen dan de eieren uit de broedkast , nl tussen de 3 en de 4 maanden. De jonge schildpadjes zijn ook veel kleiner dan de jongen die uit de broedkast komen. Momenteel zit het jong binnen in het terrarium en het is vrij actief. Ik hoop dus dat het nu wel eens lukt om een natuurbroed-jong groot te brengen.

Dus goede raad aan mensen die schildpadden houden in een serre, hou  zeker je bodem goed in de gaten. Als je eens een nestje mocht missen, ook in ons klimaat komen de eieren soms uit (alleen in de serre natuurlijk).

 Eierleggend vrouwtje :

Eierleggend vrouwtje - www.hobbykweker.be

Eierleggend vrouwtje - www.hobbykweker.be

eierleggend vrouwtje - www.hobbykweker.be


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.