Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Anatomie
Huisvesting
Verzorging
Voeding
Kweken
Opkweek jongen
Wetgeving
Griekse Landschildpad
Moorse landschildpad
Gladrandklepschildpad
Carolina doosschildpad
Luipaardschildpad
Sporenschildpad
Anatomie

1. Skelet en pantser :

We kunnen onze schildpad best vergelijken met en "benen doos" waarin zich alle kwestbare organen bevinden. Als de schildpad zich volledig intrekt sluiten de voorpoten (en in iets minder mate) ook de achterpoten alle openingen af en is de schildpad in hoge mate beschermd tegen een aantal roofdieren.

Het schild zelf bestaat uit twee lagen, een bovenste laat uit hoornplaten (die zorgen voor de kleur en motief van het schild) en daaronder de eigenlijke beenplaten.

De bovenzijde van het schild of carapax bestaat uit verschillende rijen beenplaten. De buitenste rij die het schild volledig omsluit zijn de marginale schilden, deze worden enkel in het midden onderbroken door, vooraan het nuchale schild (juist boven de kop) en achteraan het supracaudale schild (boven de staart).
De rij schilden die gelegen is tussen deze twee kleinere schildjes noemen de vertebrale schilden. Tussen de marginale en de vertebrale liggen dan nog de costale schilden.
 

   Skelet bovenzijnde

 

De onderzijde of "plastron" genoemd bestaat uit een rij van grotere beenplaten. Het eerste vooraan onder de kop is het intergulare schild, dan volgen het humerale, het pectorale, abdominale, femorale en als laatste het anale schild (net onder de staart).

  Skelet onderzijde

Het is niet mijn bedoeling verder het volledige skelet van de schildpad te beschrijven, maar enkele fotos van een schildpadschedel wil ik jullie niet onthouden.

Schedelimpressies :
 

  Schedel vooraanzicht

 

  Schedel bovenaanzicht


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.