Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Radjah eenden

Latijnse naam : Tadorna Radjah

De Radjah eend is de kleinste onder de casarca soorten en is een zeer levendige, nieuwsgierige eend die heel actief is. Ze is ook minder agressief dan de andere casarca soorten, maar zorg toch voor een zeer groot terrein als je ze in de broedtijd samen met andere soorten wil houden. Bij mij zitten ze in de gemengde collectie, maar zijn nog te jong om te kweken. Een collega kweker houdt ze echter in een groep met manenganzen, witwangen enz... zonder problemen.

Radjah eend - Hobbykweker - Steven Raes   

Kweken doen ze meestal pas op driejarige leeftijd en broeden meestal in een nestkast en niet zoals de andere casarca's in holen in de grond. In 2012 had ik voor de eerste keer eieren, spijtig genoeg alles onbevrucht. Het gedrag van de radja's werd echter niet extreem agressief. Het vrouwtje had een nestbak tussen de struiken uitgekozen met een laddertje en had daar 8 eieren gelegd. Het mannetje bleef in die periode uit de buurt van het nest alsof hij door zijn aanwezigheid het nest zou verraden.

Dit jaar 2013 waren er wel bevruchte eieren en 6 jongen. De man bleef als de pop aan het broeden was terug langs de zijlijn, maar als de pop van het nest was dan waren ze samen zeer agressief en dit vooral naar de Chileense smienten en de manenganzen. De andere vogels lieten ze volledig met rust. Tegen het uitkomen van de jongen werd het koppel wel apart gezet voor alle zekerheid. 

Radjah eend -  www.hobbykweker.be Radjah eend jongen - www.hobbykweker.be

Leggen vanaf april afhankelijk van het weer, een voltallig letsel bedraagt meestal rond de 10 eieren met een broedtijd van ongeveer 31 dagen.

Ouders zorgen normaal gezien zeer goed voor hun jongen, maar best wel in een afgeschermde omgeving zetten waar ze beschut zitten tegen wind en regen, want ze zijn ook in het begin zeer koudegevoelig.

Leewieken : na 2 à 3 dagen.
Ringen : 12 mm ring.


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.