Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Mandarijneend

Latijnse naam : Aix galericulata

De mandarijneend is één van de meest gehouden, maar ook één van de mooiste siereendjes. Ze bestaan in wildkleur, wit en blond. Zelf heb ik wildkleurige en witte.

Oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië, maar ondertussen ook al in het wild broedend in onze contreien bvb rond het donkmeer in Overmere zitten er verscheidene koppels. Ook bij mij gebeurt het in de winter regelmatig dat er "wilde" mandarijneenden op bezoek komen.
De foto's hieronder komen van een liefhebster uit Limburg die de mandarijnen regelmatig opmerkt in naburige bossen, waar ze nestkasten voor uilen gebruiken.

Mandarijneend in het wild - www.hobbykweker.be   Mandarijneend man in het wild - www.hobbykweker.be

Mannetje en vrouwtje zien er heel verschillend uit, althans van eind september tot juni. In de zomer zijn beiden bijna gelijkaardig van kleur.

 

 Mandarijneend wildkleur - Hobbykweker - Steven Raes

Mandarijntjes kweken meestal al in het eerste jaar en broeden in nestkasten. Ik gebruik nestkasten op een hoogte van ongeveer 60 cm met trapje (model met vooringang en diepere broedkamer).
Meestal tussen de 6 en 12 eitjes . Broedduur : 30 dagen.
Zorg best voor meerdere broedhuisjes als men meer dan één koppel heeft, vrouwtjes hebben nogal eens de neiging om hetzelfde huisje te kiezen en hun eieren door elkaar te leggen tot er eentje begint vast te broeden , waarna de andere dan ook aan een eigen nest begint. Het is niet de eerste keer dat ik witte en wildkleurige jongen in hetzelfde nest aantref omdat de moeder voor "koekoek" gespeeld heeft.

  Broedhuisje   Broedend wit vrouwtje

Indien men de jongen onmiddellijk na het uitkomen wegneemt begint het vrouwtje meestal nog aan een tweede legsel (bij oudere dieren, niet in het eerste jaar).
In het begin zeer goed in het oog houden als er kuikens zijn, deze kuikens zijn piepklein,kunnen door het kleinste gaatje en zijn daarenboven heel goede klimmers.

Moeder draagt meestal goed zorg voor de jongen, maar omwille van hun natuurlijk afweergedrag zijn de kuikens soms nogal weerloos voor eksters of andere jagers (daarom zeer goed afschermen). In plaats van de kuikens te verdedigen probeert de moeder de aandacht af te leiden door al strompelend weg te lopen, waarbij de kuikens alleen achterblijven.
Daarom zet ik de mandarijneendjes samen met de moeder meestal apart na het uitkomen en geef ik ze ook een extra verwarmingslamp. Zeker de witte mandarijnen zijn zeer koude en vochtgevoelig wat bij guur voorjaarsweer tot een grote sterfte kan leiden.

Leewieken op 2 à 3 dagen.
Ringen na 14 dagen met 9 mm ring.

 


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.