Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Roodschoudertaling

 Latijnse naam : Callonetta leucophrys

Roodschouders zijn heel rustige, soms vrij tamme eendjes die probleemloos kunnen gehouden worden. Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, waarbij man en vrouw er het hele jaar verschillend uitzien.

Ze bestaan in wildkleur, wit en blond. Zelf heb ik wildkleurige en blonde roodschouders.

Roodschoudertaling -  Hobbykweker -  Steven Raes        Blonde Roodschoudertaling - Hobbykweker - Steven Raes

Eénmaal gekoppeld zijn de eendjes altijd samen te zien, mannetje en vrouwtje lijken wel onafscheidelijk. Ook tijdens het broeden blijft hij steeds rond het nestkastje hangen en vergezelt het vrouwtje van zodra ze even stopt met broeden om te eten en zich te ontlasten.

Zeer rustige eendjes die (buiten het broedseizoen), zelfs vrij vertrouwelijk kunnen worden. Dit zijn de eendjes die het minst tegen de kou kunnen en in de winter het nachthok wel eens durven opzoeken.

Alhoewel dit meestal eendjes zijn die makkelijk broeden, zijn er toch heel wat koppels die er niet aan beginnen, zeker bij de mutaties kan het soms wat langer duren. Dus niet onmiddellijk wanhopen wanneer ze het eerste of zelfs tweede jaar niet starten met leggen. Er is soms wat geduld nodig.

Ze beginnen meestal ook al op éénjarige leeftijd te broeden en gebruiken hetzelfde type broedkast als de mandarijneenden. Meestal 6 tot 10 eitjes die ongeveer 26 dagen bebroed worden. Ook hier is het mogelijk dat er twee legsels komen, afhankelijk van hoe vroeg het vrouwtje gestart is met leggen. Is dit april dan volgt er soms een tweede legsel, is dit mei/juni dan meestal niet meer.

Als de kuikens uitkomen, zeer goed het weer in het oog houden . Ze zijn immers zeer kou en vochtgevoelig waarbij onderkoeling één van de grootste problemen is. Ook hier weer zjn de blonde extra gevoelig.
Ik breng steeds de jongen samen met de ouders onder in een aparte volière met een warmtelamp.
Voor de rest zijn ze heel makkelijk groot te brengen.
Ook hier kan je het mannetje bij zijn jongen laten, hij zal er samen met zijn partner goed voor zorgen.
Ondanks hun geringe grootte zullen ze hun kroost hardnekkig verdedigen, vrouwtje blaast zich volledig op waardoor ze groter lijkt als ze in de "aanval" gaat.

Leewieken na 2 à 3 dagen.
Ringen na twee weken met een 8 mm ring.

 


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.