Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Eyton Boomeend

Latijnse naam : Dendrocygna eytoni

De eyton-fluiteend is evenals de manengans afkomstig uit Australië. Beide geslachten zien er gans het jaar hetzelfde uit, er is geen verschil in winter en zomerkleed.
De eenden zijn heel makkelijk te herkennen aan de lange puntige veren op de flanken.

Eyton boomeend - www.hobbykweker.be

Groepje witwangen met een eyton-fluiteend in hun midden.

In mijn ervaring zijn Eyton eenden heel nieuwsgierige en levendige eenden die heel actief zijn en zich zonder problemen in een gemengde collectie kunnen handhaven. Ze gedragen zich meestal zelfs vrij bazig, als koppel komen ze wel heel "lief" over tov van elkaar en staan regelmatig elkaars veertjes te poetsen.

Ook tijdens de broedtijd durven ze nog al eens agressief uit de hoek te komen, dus als je ze houdt in een gemengde verzameling zorg voor een groot perk. Eytons zijn net als witwangen grondbroeders, maar ze durven ook wel al eens een nestkast gebruiken die op de grond ligt. Ze starten meestal slechts met broeden van zodra ze twee jaar zijn.

Broedtijd begint zoals bij de andere soorten rond mei en een legsel bestaat meestal uit een tiental eieren. Man en vrouw broeden om beurten.

Eénmaal de jongen uitgekomen zet ik ze meestal apart onder de warmtelamp, de ouders vind ik meestal iets te zenuwachtig en durven hun jongen nogal onder de voet te lopen. Net zoals bij witwangen groeien de kuikens in het begin vrij traag.

Leewieken : na 2 à 3 dagen.
Ringen : na tweetal weken met een 11 mm ring.

 


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.