Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Chileense Smient

Latijnse naam : Anas sibilatrix

Zoals de naam het zegt afkomstig uit Zuid-Amerika en de Falkland eilanden.

Chileense smienten - Hobbykweker - Steven Raes

Vrouwtje is iets kleiner en lichter gebouwd dan het mannetje, maar zien er voor de rest bijna hetzelfde uit. Kleuren op de kop van het mannetje zijn meestal iets heviger. Mannetje is ook iets groter en zwaarder.

De chileense smient is een zeer levendige en makkelijk te houden eend en is weinig kieskeurig rond grootte van de vijver en de aanwezigheid van andere eenden. Van zodra er ruimte genoeg is, zijn er weinig problemen.
Chileense smienten zijn wel echte grazers en een grastapijt is dan ook echt een must, zeker bij het opkweken van jongen is dit meer dan nodig.

Het mannetje wordt in de broedtijd (en zeker rond het uitkomen van de eieren) iets waakzamer en agressiever en zal steeds de nestplaats bewaken en alles wat in de buurt komt wegjagen.
Eenmaal de kuikens erzijn dragen zowel man als vrouw zorg voor de jongen, wat kan gepaard gaan met een enorme "beschermingsreflex". Ze schrikken er niet voor terug om in de rechtstreekse aanval te gaan met de verzorger als die de jongen neemt om te leeuwieken of te ringen. Het mannetje is dikwijls zo zorgzaam dat hij zich zelfs over andere kuikens zonder probleem ontfermt.

Broeden doen ze meestal op een leeftijd van twee jaar, bij mij steeds in een betonnen nestkast. Ze wisselen wel elk jaar van broedplaats tot nog toe. Legperiode in april (hoe beter het weer en hoe ouder het kweekpaar hoe vroeger ze dikwijls beginnen). Meestal 5 tot 8 eieren, die gedurende 4 weken bebroed worden (ongeveer 28 dagen).

Opkweken van de jongen gaat meestal zonder probleem, alhoewel men ze de eerste dagen goed in het oog moet houden. Ik heb al ondervonden dat ze chilismient kuikens nogal traag van aanleren zijn en en relatief onhanding in het begin , waarbij ze dikwijls nogal moeite hebben met de "zwembak" (ze zouden dan ook durven verdrinken als ze er niet goed uitkunnen). Dit bvb. in tegenstelling tot mandarijneendjes die in en uit de zwembak springen als volleerde atleetjes.

Leewieken doe ik meestal als ze een dag of twee oud zijn.
Ringen op ongeveer 2 weken met een 10mm ring (goed opletten, want poten worden snel dik zodat er wel eens problemen zouden kunnen ontstaan).

 Maandblad Aviornis augustus 2011 :

Chileense smienten. Niet altijd op waarde geschat
.

Aangezien mijn eenden op een vrij groot grasperk lopen, ging ik op zoek naar enkele eendensoorten die ook graasden. Op het internet stootte ik op de smienten die bekend staan om het grazen en van de drie soorten (Europese, Amerikaanse en Chileense), vond ik de Chileense de mooiste van de drie.
Deze eenden blijven gans het jaar door in prachtkleed en in de zomer heeft de man een prachtig groene kop met blauwachtige schijn wanneer de zon erop schijnt. Ze komen soms een beetje plomp over met hun waggelende gang, maar schijn bedriegt, ze kunnen immers zeer hard lopen.
Mijn smienten verblijven in een perk met mandarijneenden, roodschouders, marmer en versicolortalingen, witwang- en eyton-boomeenden. Dit gaat zeer goed samen, enkel tijdens het broedseizoen durft de smientenman nogal eens hard uithalen naar mandarijneenden en dan vooral naar de vrouwtjes toe.

Chileense smient - www.hobbykweker.be

Bij mij maakten de smienten de eerste keer aanstalten om te broeden als ze twee jaar waren. Reeds vroeg in het voorjaar (eind maart) kozen ze uit de verschillende types nestkasten een betonnen huisje uit met een klein trapje. Dit huisje staat volledig verscholen in de haag tussen de klimop, zodat de smienten bijna onzichtbaar hun nestbak kunnen bereiken. Ondertussen wordt deze zelfde nestbaak jaar na jaar opnieuw gebruikt.

Als nestmateriaal gebruik ik al vele jaren houtschilfers met zeer goede resultaten. Tegen dat alle eieren gelegd zijn en de smienten starten met broeden, wordt er heel wat zwart dons geplukt dat verweven met een aantal houtschilfers een efficiënt isolatiedekentje wordt wanneer het vrouwtje de nestkast verlaat. Tijdens de leg wijkt het mannetje niet van de zijde van het vrouwtje dat hij steeds volgt al schuddend met zijn kop waarbij hij steeds een soort rollend fluitgeluid maakt. Eenmaal het vrouwtje vast begint te broeden neemt hij plaats op ongeveer een meter van de nestbak, waarbij hij alle eenden die in de buurt komen onmiddellijk verjaagt, zowel de kleinere roodschouders als de grote cuba-boomeenden. Van zodra ze echter uit de buurt zijn, neemt hij weer rustig zijn bewakersplaats in en laat de andere eenden voor de rest met rust.

Tegen dat de eieren moeten uitkomen plaats ik een afrastering van 4 panelen van 2m lang x 1m hoog rond de nestkast zodat ik niet voor verrassingen kom te staan en de jongen moet gaan vangen in de tuin. Van zodra de jongen en de moeder de nestkast verlaten plaats ik ook de man bij hen omdat ik ondertussen al weet dat hij er zeer goed voor zorgt. Samen zijn de ouders ook beter in staat om de kleine jongen te beschermen tegen eksters en kraaien en ook tegen de soms slechte weersomstandigheden in het voorjaar. In de 6 jaar dat ik ondertussen al met Chileense smienten kweek ben ik nog nooit een jong verloren aan predatoren, hiervoor zijn de oudervogels te waakzaam.

Na ongeveer 5 weken, wanneer de jongen zo goed als volledig in de pluimen zitten laat ik de ouders terug in het grote perk en zelfs dan nog blijven ze steeds in de buurt van de jongen. Ik heb zelfs al meermaals meegemaakt dat wanneer ik de jongen na een tiental weken uitvang om te verkopen, de moeder van helemaal achteraan de tuin komt afgelopen en in mijn benen probeert te pikken om haar jongen alsnog te beschermen.
Het is juist dit soort gedrag dat ik enorm waardeer bij de smienten en dat hen voor mij tot zeer geliefde watervogels maakt, zelfs al je jongen hebt van dezelfde leeftijd van andere eenden dan kan je deze ook makkelijk bij de smienten laten, ze dragen er evengoed zorg voor als voor hun eigen jongen.

Uit ervaring weet ik dat velen nogal keerkijken op de Chileense smienten en ze niet altijd heel populair zijn, maar het is volgens mij een eend die in iedere watervogelcollectie past en zeker ook aan te raden is voor de beginnende liefhebber.
 

 


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.