Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Kweken
Ziektes
Agapornis Canus
Agapornis Fischeri
Agapornis Lilianae
Agapornis Nigrigenis
Agapornis Personatus
Agapornis Pullarius
Agapornis Roseicollis
Agapornis Taranta
Tentoonstelling/exhibition
Agapornis Taranta


1. Beschrijving :

De Agapornis Taranta, ofwel Abessijnse agapornis, komt vooral in Ethiopie voor. De taranta bewoont de open bossen van de uitgestrekte hooglanden.
Het is de grootste van de 9 soorten. De vogel is hoofdzakelijk groen. Het rood op het voorhoofd van het mannetje loopt uit tot rond de ogen. De vleugelranden zijn blauwzwart. Bij de poppen ontbreekt het rood en hun vleugelranden zijn bruinachtig zwart. Beide hebben een rode snavel.

De Taranta is ongeveer 16.5 cm groot.

Voor de tentoonstellers onder ons hierbij de standaardeisen

Momenteel zijn er reeds donkergroene, olijfgroene, misty, bronze fallow en pale fallow mutaties gekend. Henk Haasnoot uit Nederland heeft zelfs een gele zwartoog gekweekt (zie foto's).

Taranta olijf - www.hobbykweker.be Eigen vogels D groen x DD groen

1.1. Donkergroen : is een lichtgroene met één donkerfactor (vererft dominant)

1.2. Olijfgroen : is een lichtgroene met twee donkerfactoren (vererf dominant)

1.3.Pale Fallow : is een olijfgele met rode ogen, prachtige vogel gekweekt door
een Duitse liefhebber Wilhelm Schoon.

1.4. Misty EF : is een lichtgroene met één blekingsfactor (vererft dominant) en zijn iets lichter dan de gewone wildkleuren.

1.5. Misty DF : is een lichtgroene met twee blekingsfactoren (vereft dominant) en krijgen een goud/gele schijn.

Taranta - www.hobbykweker.be foto Wilhelm Schoon     Misty DF - www.hobbykweker.be  foto Karl Kiendl

Hoe vererven deze kleurslagen :

De donkergroene en olijfgroene taranta vererft dominant, dat wil zeggen de vogel met de donkerfactor er ook altijd donkergroen uitziet. Bij dominante vererving spreekt men dus niet van splitvogels.

Taranta - www.hobbykweker.be

Wil je online berekenen welke kleuren je mag verwachten als je bepaalde combinaties maakt, dan kun je op deze website de berekening maken : Genetische rekenmachine.

2. Kweken met Taranta's.

Nadat de dieren ongeveer een week samenzitten, wordt er een nestkast opgehangen (traditionele agapornidenkast) met op de bodem hennepvezels. Heel snel wordt de nestkast geinspecteerd en gebruikt als slaapplaats.

Heel snel ziet men of man en pop elkaar accepteren , als ze elkaar beginnen liefkozen en samen de nestkast gebruiken. Als man en pop overeenkomen hoort men regelmatig zachte 'tjirp" geluidjes en wordt er af en toe met de vleugels getrild om elkaars aandacht te trekken. Als alles goed gaat zal de man ook de pop beginnen voeren. Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat als de pop regelmatig gevoerd wordt, er ook snel eieren volgen. Het voeren van de pop door de man gebeurd volgens mijn observatie enkel en alleen tijdens de eigenlijke kweekperiode. Na het opbrengen van de jongen heb ik dit niet meer waargenomen, tot het weer tijd is om te kweken (na één jaar ongeveer).

Het kweken zelf is niet zo eenvoudig als met roseicollis of personata's, heel dikwijls laten de taranta's als ze de eerste keer kweken hun jongen gewoon liggen alsof ze niet weten wat ze met die piepende jongen moeten aanvangen, waardoor ze van honger sterven. Geduld is hier een must. Zelfs als ze op één jaar al beginnen kweken, het eerste succesvolle grootbrengen van jongen gebeurt meestal ten vroegste op tweejarige leeftijd.
Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat taranta's van rust houden om te kweken, een gemeenschappelijke kweekruimte met ook andere agaporniden leidt meestal tot verminderd of geen succes.

In de natuur maken de vogels  hun nesten in boomholten. De pop maakt hierin een ondiep komvormig nest van kleine stukjes twijg, gras of blad.

In de praktijk heb ik de pop nog nooit enig nestmateriaal naar haar nestbak zien dragen, meestal gebruiken ze enkel wat er reeds op voorhand in ligt. De hennep vezels die ik in de bakken leggen worden met evenveel enthousiasme door de pop naar buiten gewerkt en in vele gevallen wordt er dan maar gewoon op de houten bodem gelegd.
Nadat de pop gestart is met leggen, leg ik terug de bodem vol met hennepvezels, zodat de kans op het breken van de eieren kleiner wordt.

Ik geef regelmatig takjes en trosgierst zodat ze zich zoveel mogelijk kunnen bezighouden, dit vooral om te vermijden dat de pop de man (of vice versa)  gaat plukken (wat wel eens durft te gebeuren). Zeker in het broedseizoen zijn er al eens "kale kopjes" te zien.

Over het algemeen worden er 4 à 5 gelegd. De meeste poppen beginnen onmiddellijk te broeden, sommige na het tweede ei, en de jongen komen na 28- 30 dagen broeden uit. De jongen hebben wit nestdons dat naarmate ze ouder worden donkergrijs wordt.

Jonge taranta - www.hobbykweker.be


Nestcontrole:  dit is meestal geen probleem als de vogels het gewoon zijn. Ik doe dagelijks controle van zodra ik de nestbakken geef. Op die manier zijn ze het gewoon tegen dat ze met eieren en/of jongen liggen. Als je nooit nestcontrole doet en er slechts mee begint als je eieren of jongen hebt, dan kan dit wel eens verstorende werken voor de oudervogels.

Indien de taranta's een nest jongen grootbrengen,  is het kweekseizoen meestal  gedaan voor deze vogels. Er zijn zeer weinig koppels die nog een tweede ronden starten, op mijn 15 koppels heb ik er één die wel eens durven een tweede ronde beginnen nadat de eerste zijn uitgevlogen.
Wat wel gebeurt is dat wanneer de eerste nest eieren onbevrucht is of de jongen weggenomen worden onmiddellijk na het uitkomen, er dikwijls een tweede nest volgt (vooral bij de oudere vogels), bij vogels die de eerste keer kweken is dit niet altijd het geval.

Jonge vogels beginnen na enkele maanden te verkleuren, zodat je duidelijk kunt zien wat man en pop is. Ook aan de onderzijde van de vleugels kun je afleiden wat een man en pop is. Dit is wel wat moeilijker en slechts duidelijk te zien als je de twee kunt vergelijken.


Taranta man - www.hobbykweker.be     Taranta pop - www.hobbykweker.be

Onderzijde vleugel man                                                                     Onderzijde vleugel pop

Mogelijke problemen:

1. onbevruchte eieren: vogels te jong of te oud, slechte kweekconditie of koppel dat niet overeenkomt- in de meeste gevallen starten de vogels een tweede ronde als de eieren de eerste maal onbevrucht zijn.
2. vogels starten niet met broeden.
3. eieren zijn bevrucht, maar jongen komen niet uit.
4. jongen komen uit maar pop voert niet : in dit geval kun je zeker proberen om jongen over te leggen bij een ander koppel als deze met jongen van dezelfde leeftijd liggen. In de meeste gevallen zijn goede kweekpoppen ook goede pleegouders. 

Indien koppels niet willen kweken, kun je steeds eens proberen om te herkoppelen. Hou er wel rekening mee dat de pop meestal de dominante partner is en een nieuwe man het in het begin hard te verduren kan krijgen.  Dus even opletten geblazen.
In praktijk heb ik nog nooit enig bloed zien vloeien, wat bij roseicollis nog al eens anders durft te zijn.
 

Jongen Taranta - www.hobbykweker.be              Agapornis taranta - www.hobbykweker.be


Broedduur : 28-30 dagen, jongen verlaten het nest na ongeveer 40 tot 50 dagen. Deze is langer dan bij de andere agaporniden soorten.


Ringmaat : 4.5 mm, ringen na ongeveer 10 à 12 dagen (wanneer de oogjes beginnen open gaan)

 


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.