Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Kweken
Ziektes
Agapornis Canus
Agapornis Fischeri
Agapornis Lilianae
Agapornis Nigrigenis
Agapornis Personatus
Agapornis Pullarius
Agapornis Roseicollis
Agapornis Taranta
Tentoonstelling/exhibition
Kweken

1. Kweekkoppel = man en pop

Wil je kweken met je agaporniden dan is het in de eerste plaats belangrijk om te beschikken over een man en een pop. Wat bij de meeste soorten zoals de personata, fischerie en rosecollie niet altijd eenvoudig vast te stellen is.

De  belangrijkste soort die ik kweek behoort tot de sexueel dimorfe groep, wat betekent dat man en pop uiterlijk heel makkelijk te onderscheiden zijn. De nigrigenissen zijn op zicht niet te onderscheiden.

Een man en een pop samenzetten wil niet automatisch zeggen dat je een kweekkoppel hebt, ze moeten in de eerste plaats elkaar accepteren. Als je beschikt over verschillende dieren is het ideaal om deze allen samen te laten en hun zelf een partner te laten kiezen. Doe je aan geselecteerde kweek en probeer je mutaties te kweken dan zul je zeker zelf de koppels moeten samenstellen.

Om over te gaan tot kweken dienen de agaporniden een zekere leeftijd te hebben, ideaal is te wachten tot ze minimum een jaar zijn en taranta's gaan dikwijls maar tot kweken over van zodra ze twee jaar zijn.
Zijn de vogels niet geringd en ken je niet de exacte leeftijd, dat wacht je best 9 maanden tot een jaar vooraleer ze in te schakelen in de kweek.


Nog twee belangrijke tips :

1. zorg voor gezonde en in conditie verkerende vogels.
2. zorg voor onverwante vogels.

2. Voorbereiden op kweek :

Naast de leeftijd is het ook nodig de vogels voor te bereiden op de kweek en dit door het geven van aangepaste voeding, extra kalk en zeker de nodige knaagtakken. Dit om zowel de nestbouw als de paringsdrift te stimuleren.

Reeds vrij snel zullen onze agaporniden de nestkast inspecteren en gaan verblijven of slapen in de nestkast. Voor de cana's en taranta's betekent dit nog niet dat ze ook onmiddellijk starten met kweken, wat bij personata's en roseicollis meestal zeer snel gebeurt.
 

3. Het kweken zelf :

Eenmaal de nestbouw voltooid is, worden meestal 3 tot 5 eieren gelegd. We noteren best de legdata zodat we weten wanneer onze eerste jongen te verwachten zijn. De pop begint meestal te broeden na het tweede eitje, zodat de jongen niet allemaal even groot zijn.

Na een tiental dagen kan je met een schouwlamp best even controleren of de eieren bevrucht zijn. Bevruchte eieren laten een netwerk van adertjes zien vanuit een centrale zwarte vlek (=het eigenlijke embryo).
Tip : maak van nestcontrole een gewoonte, zodat je vogels het gewoon zijn dat je af en toe even komt kijken naar het nest en de jongen.

Na 23 dagen mogen we ons eerste jong verwachten (niet bij taranta's : daar duurt het 28 tot 30 dagen). Zorg voor de nodige extra voeding zodat onze jonge vogels van in het begin een degelijke basis krijgen en gezond kunnen opgroeien. Vanaf dan duurt het nog ongeveer 6 tot 8  weken vooraleer ze het nest verlaten, waarna ze nog een tijdje gevoerd worden door de ouders (vooral de man). Van zodra we zien dat ze zelfstandig eten kunnen we ze beste wegnemen uit de kweekkooi en overbrengen naar een aparte kooi of volière waar ze rustig kunnen uitgroeien.

Hou ook een degelijke administratie bij van je nakweek , dit kan gewoon via blad en papier of via bepaalde stamboomprogramma's. Van belang is dat je weet van welke ouders je jongen zijn zodat je later onverwant kan koppelen, of als je bepaalde eigenschappen (zowel positief als negatief) ontdekt kan je deze ofwel gaan uitselecteren of juist gaan benadrukken door met vogels van dezelfde afkomst verder te kweken of juist niet meer te kweken.

4. Ringen:

Om een goede administratie te kunnen bijouden en te weten welke afstamming en leeftijd onze vogels hebben, is het belangrijk ze te ringen.

Dit gebeurt meestal op een leeftijd van 7 tot 8 dagen en doet men best als volgt :


 


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.