Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Anatomie
Huisvesting
Verzorging
Voeding
Kweken
Opkweek jongen
Wetgeving
Griekse Landschildpad
Moorse landschildpad
Gladrandklepschildpad
Carolina doosschildpad
Luipaardschildpad
Sporenschildpad
Wetgeving

Griekse landschildpadden behoren tot de "beschermde diersoorten" en vallen onder de cites wetgeving. Met name cites bijlage II en europese bijlage A.

Dit wil zeggen dat alle nakweek dieren door de kweker dienen aangegeven aan het ministerie van Landbouw, dienst dierenwelzijn, en dat voor elke verkoop een cites document dient aangevraagd om de legale afkomst van het dier te bewijzen, tot het groot genoeg is om een microchip in te planten.

Kostprijs per citesdocument bedraagt 20 euro.

Om de handel in bedreigde diersoorten beter te kunnen opvolgen, is een ondubbelzinnige identificatiemethode noodzakelijk.
Sinds 1 januari 2002 moet elk dier dat behoort tot bijlage A van de Europese regelgeving op deze manier worden geïdentificeerd. Er stellen zich natuurlijk praktische en ethische problemen om deze microchips in te planten bij heel kleine dieren. In de tussentijd worden er C.I.T.E.S.-documenten afgeleverd met een beperkte geldigheidsduur. Deze documenten zijn geldig tot de dieren de leeftijd en grootte hebben bereikt waarbij het inplanten van een microchip mogelijk is.
Schildpadden worden normaal gechipt in de achterpoot, een werkje dat dient te gebeuren door een gespecialiseerd dierenarts.

Momenteel dienen alle verklaringen van kweek en cites-aanvragen te gebeuren via internet. Dit kan via de website van de federale overheidsdienst volksgezondheid.


http://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/wat-cites
Contactadres ministerie :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Dierenwelzijn en CITES
Eurostation - Blok II - 7e verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
tel 02/524.74.21
fax 02/524.74.49

 


HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.