Home

Agaporniden/Lovebirds

Parakeets/Parrots/Forpus

Siereenden/Ducks

Landschildpadden/Tortoises

TT - Exhibtion

Te koop/for sale
De Hobbykweker
Steven Raes
Verzorging
Leeuwieken
Amerikaanse smient
Baikaltaling
Bergeend
Carolina eend
Chileense Smient
Cuba Boomeend
Europese brilduiker
Europese slobeend
Eyton Boomeend
Gele fluiteend
Gevlekte boomeend
Hottentottaling
Kaneeltaling
Krooneend
Mandarijneend
Manengans
Marmertaling
Radjah eenden
Roodschoudertaling
Versicolortaling
Witwangboomeend
Cuba Boomeend
Latijnse naam : Dendrocygna arboreaHobbykweker - Cuba boomeendDe Cuba Boomeend of fluiteend is afkomstig van de West-Indische Eilanden en is de grootste van de boomeenden. In mijn ervaring zijn 
ze wat minder luidruchtig dan bvb. de Eyton's of de witwangen.

Cuba's worden nogal eens als agressief omschreven, maar ik vind de Eytons persoonlijk heel wat uitdagender dan de Cuba's. Je moet ze wel wat beschermen tegen de koude, want ze zijn niet winterhard. Bij mij gaan ze in de winter samen met de radjah's en de andere boomeenden in een serre waar ze uit de wind en de sneeuw  kunnen blijven.

Ze gaan meestal pas tot broeden over op tweejarige leeftijd en broeden zowel op de grond  als in nestkasten.


Leewieken : na 1 à 2 dagen
Ringen : 13 mm ring

HomeAgaporniden/LovebirdsParakeets/Parrots/ForpusSiereenden/DucksLandschildpadden/TortoisesTT - ExhibtionTe koop/for sale
Dieren vereisen constante aandacht en verzorging, weet waar je aan begint.